'Open podium'-lezingen 2016-2017

In het collegejaar 2016/2017 organiseerde Recht en Literatuur Leiden enkele lezingen buiten de lezingenreeks om. Met het ‘open podium’ had Recht en Literatuur Leiden tot doel om verschillende perspectieven op ‘Recht en literatuur’ te kunnen bespreken, buiten de thematische benadering in de lezingenreeks. 

Sinds 2017/2018 houdt Recht en Literatuur Leiden rekening in de lezingenreeksen met verschillende opvattingen over de rol van literatuur voor het recht. Daarom worden geen nieuwe ‘open podium’-lezingen georganiseerd. 

'Open podium'-lezingen archief