De geluksmachine van Brave New World Lezing door Gelijn Molier

Huxley's Brave New World

Huxley’s Brave New World schetst ons een consumptieparadijs waar permanente behoeftebevrediging op alle vlakken verzekerd is; de mensen hebben alles wat ze willen en zijn zo geconditioneerd dat ze ook niets anders willen dan hun eigen van genot en materie verzekerde leventjes. Bevinden wij ons in onze hedonistische geluks- genotscultuur met smartphone, tinder, second love, facebook en de thuisbioscoop niet al midden in Huxleys’s consumptieparadijs? En zo ja, is dat erg? Wat staat er, kortom, op het spel.

Over Gelijn Molier

Gelijn Molier studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting Publiekrecht en daarnaast Juridische Bestuurswetenschappen van 1988-1994 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1995 tot 1999 werkte hij als assistent in opleiding voor de afdeling Internationaal Recht van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende de periode van 2000-2006 werkte hij als universitair docent  voor de afdeling Algemene Rechtswetenschap aan diezelfde universiteit. In 2003 promoveerde hij op een proefschrift over de (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie. Hij verzorgde in Groningen onderwijs in de vakken internationaal recht, staatsrecht, algemene rechtswetenschap en juridische vaardigheden. In september 2006 maakte hij de overstap naar de Universiteit Leiden en trad als universitair docent in dienst van de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap.

In juli 2013 werd hij benoemd als universitair hoofddocent. Hij verzorgt momenteel onderwijs in de vakken: Grondslagen van het Recht (BA1), Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap(Ba1), Rechtstheorie van het Internationaal Publiekrecht (Master) en Recht en Literatuur (keuzevak). Zijn onderzoeksgebieden-interesses zijn: mensenrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, internationaal recht en het gebruik van geweld, in het bijzonder humanitaire interventies, rechtstheorie van het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.

Aanmelden voor de lezing

De lezing is op vrijdag 2 maart om 18.00 uur op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES, Leiden). De lezing is de vierde in de nieuwe reeks van Recht en Literatuur Leiden over utopieën en dystopieën. Aanmelden voor de lezing kan via Eventbrite en Facebook.