Lezingenreeks Recht, Literatuur en Existentiefilosofie (2016/2017) Van Plato tot Nietzsche, van Dostojevski tot Camus

Over de lezingenreeks

Het thema van de eerste lezingenreeks Recht en Literatuur Leiden betreft het existentialisme. Dit thema biedt voor de rechtsgeleerdheid en de rechtsfilosofie een relatief nieuw, prikkelend en uitdagend perspectief. Existentialisme is niet alleen een filosofische, maar ook een literaire stroming. Literatuur en filosofie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat maakt deze werken zo geschikt om te lezen en bestuderen. Existentialistisch geïnspireerde denkers en schrijvers willen de wereld niet – in tegenstelling tot de wijsgerige en esthetische traditie – op begrip brengen in abstracte algemeenheden, systemen of categorieën. Zij wijden hun aandacht juist aan de concrete werkelijkheid en zoeken naar zin en gerechtigheid voor de mens van vlees en bloed. In dit programma vormt literatuur het vertrekpunt om na te denken over thema’s zoals vrijheid, gelijkheid, broederschap, schuld, en rechtvaardigheid.​