Lezing 8: Jean Genet De misdadiger als heilige: over misdaad en mystiek

Jean Genet: een inkijk in een verborgen wereld Misdaad, prostitutie, perversie, vagabondage, gevangenis en interneringskamp

Jean Genet (1910-1986), auteur van romans, toneelstukken, essays en gedichten, zat een groot deel van zijn leven in de gevangenis. Zijn werk ademt de zwoele sfeer van de delinquentie. Het heeft velen geïnspireerd die moeite hadden zich de maatschappelijke moraal en codes eigen te maken. In 1974 publiceerde de grote Franse filosoof Jacques Derrida zijn beruchte vierkolommenboek Glas – que reste-t-il du savoir absolu?. In dit boek biedt Derrida een dwarslezing van de godsdienstfilosofie van Hegel en van het werk van Genet. Dit boek heeft sterk bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor Genet. Diens oeuvre is niet alleen interessant omdat het een inkijkje geeft in een wereld die voor velen verborgen blijft (misdaad, prostitutie, perversie, vagabondage, gevangenis en interneringskamp). Genet is ook een geniale taalkunstenaar met een rake expressie. Zijn werk heeft een hoog evocatief gehalte.

“Pourtant la vie que je mène requiert ces conditions d’abandon des choses terrestres qu’exige de ses saints l’Eglise et toutes les Eglises. Puis elle ouvre, elle force une porte qui donne sur le merveilleux. Et la sainteté se reconnaît encore à ceci, c’est qu’elle conduit au Ciel par la voie du péché.”

(Miracle de la rose)

Over Rico Sneller

Rico Sneller

Rico Sneller is universitair docent bij het instituut wijsbegeerte van de universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op de Franse filosoof Jacques Derrida. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden: de droom, de waanzin, mystiek, somnambulisme, telepathie, extase e.d. Hij is geïnteresseerd in denkers als Ludwig Klages, Carl du Prel, Schelling,  Schopenhauer, Buber, Bataille, Marcel, Freud, Benjamin e.a. Verder is hij mede-directeur van de internationale netwerkorganisatie Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC). In oktober zal er vanuit APGC een conferentie worden gehouden over alternatieve zienswijzen op straf en misdaad: “From Imprisonment to Grassroots Projects:Towards a Global Dialogue”, Foz do Iguassu, Brazilië, 17 -19 oktober 2017.

Rico Sneller op Blogspot

Het perspectief van de delinquent bij Jean Genet

In deze lezing gaat Rico Sneller vooral in op het perspectief van de delinquent, zoals dat in Jean Genets oeuvre naar voren komt. Volgens Genet is dat perspectief vergelijkbaar met dat van een heilige. Het volstrekte isolement, de loskoppeling van de maatschappij: ze scheppen een bewustzijnstoestand die voor geïntegreerde burgers en andere moralisten onbereikbaar is geworden.

 

Deelnemen?

Deze lezing uit de reeks ‘Recht, Literatuur en Existentiefilosofie (Den Haag)’ vindt plaats op vrijdag 18 mei  2018 van 19:00-20:30 uur​ op de Wijnhaven (Universiteit Leiden), Turfmarkt 99, 2511 DP, Den Haag.

Aanmelden voor deze lezing is verplicht en kan via deze link. Meer informatie over de deelnemersbijdrage voor de lezing(en) is hier te vinden.