Leesgroepen 'Recht en literatuur'

Leesgroepen

Geïnspireerd door de lezingen, starten enkele betrokken studenten uit verschillende disciplines een leesgroep rondom de literaire werken die in de aankomende lezingenreeks aan bod komen. De studenten zijn voornemens deze leesgroep op termijn het karakter van een studievereniging te geven. Deze vereniging zal in de geest van prof. Nieuwenhuis de studie van ‘recht en literatuur’ bevorderen en hoopt studenten aan te zetten tot lezen. De leesgroep is in het collegejaar 2017/2018 van start gegaan. 

Komende leesgroepen

Leesgroepen van mei 2018

De leesgroep rond de lezing door Reina Brouwer op 25 mei 2018 over Shakespeare is op donderdag 3 mei 2018 om 19:15 uur.

Aanmelden voor de leesgroepen

Het is voor het collegejaar 2017/2018 niet meer mogelijk om jezelf aan te melden voor de leesgroepen. Over de leesgroepen van 2018/2019 is op dit moment nog niets bekend.

Contact met het bestuur van de leesgroepen

Het bestuur van de leesgroepen is bereikbaar via het volgende e-mailadres: leesgroepen@rechtenliteratuurleiden.nl

Organisatie

Nathalie Schnabl

Nathalie Schnabl

Voorzitter

(Masterstudente Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden)

Marieke Mohaboe

Marieke Mohaboe

Secretaris

(Masterstudente Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden)

Gideon de Jong

Gideon de Jong

Penningmeester

(Bachelorstudent Klassieke talen Universiteit Leiden)

Sara Al Robaye

Sara Al Robaye

Promotie en acquisitie

(Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden)