Leesgroepen 'Recht en literatuur'

Leesgroepen

Geïnspireerd door de lezingen, starten enkele betrokken studenten uit verschillende disciplines een leesgroep rondom de literaire werken die in de aankomende lezingenreeks aan bod komen. De studenten zijn voornemens deze leesgroep op termijn het karakter van een studievereniging te geven. Deze vereniging zal in de geest van prof. Nieuwenhuis de studie van ‘recht en literatuur’ bevorderen en hoopt studenten aan te zetten tot lezen. De leesgroep is in het collegejaar 2017/2018 van start gegaan.

Komende leesgroepen

Leesgroepen van febuari 2018

De leesgroepen rond de lezing door Gelijn Molier op 2 maart 2018 over Aldous Huxley’s Brave New World zijn op:

Leesgroep 1: Donderdag 1 februari 2018 om 19:15 uur.
Leesgroep 2: Donderdag 8 februari 2018 om 19:15 uur.

Leesgroepen van maart 2018

De leesgroepen rond de lezing door Michael Klos op donderdag 29 maart 2018 over Wij van Zamjatin zijn op:

Leesgroep 1: Donderdag 1 maart 2018 om 19:15 uur.
Leesgroep 2: Donderdag 8 maart 2018 om 19:15 uur.

Leesgroepen van april 2018

De leesgroepen rond de lezing door Yasco Horsman op 20 april 2018 over V for Vendetta (graphic novel) zijn op: 

Leesgroep 1: Donderdag 5 april 2018 om 19:15 uur.
Leesgroep 2: Donderdag 12 april 2018 om 19:15 uur.

Leesgroepen van mei 2018

De leesgroepen rond de lezing door Reina Brouwer op 25 mei 2018 over Shakespeare zijn op:

Leesgroep 1: Donderdag 3 mei 2018 om 19:15 uur.
Leesgroep 2: Donderdag 17 mei 2018 om 19:15 uur.

Aanmelden voor de leesgroepen

De leesgroepen vinden in de regel maandelijks plaats op donderdagavond van 19:15 uur. In totaal zijn er maximaal twee leesgroepen met ieder minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers. Op het inschrijfformulier is het mogelijk om een voorkeur op te geven voor de verschillende data. Je meldt jezelf dus aan voor slechts één leesgroep. Bij teveel of te weinig deelnemers kunnen we de leesgroepen samenvoegen of  splitsen. Aan de leesgroepen kunnen in totaal 24 mensen deelnemen. Om anderen niet teleur te hoeven stellen verzoeken wij om je enkel aan te melden indien je verwacht structureel bij de leesgroep aanwezig te kunnen zijn.

Klik hier om jezelf aan te melden voor de leesgroep. Het bestuur van de leesgroepen neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Contact met het bestuur van de leesgroepen

Het bestuur van de leesgroepen is bereikbaar via het volgende e-mailadres: leesgroepen@rechtenliteratuur.nl

Organisatie

Nathalie Schnabl

Nathalie Schnabl

Voorzitter

(Masterstudente Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden)

Marieke Mohaboe

Marieke Mohaboe

Secretaris

(Masterstudente Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden)

Gideon de Jong

Gideon de Jong

Penningmeester

(Bachelorstudent Klassieke talen Universiteit Leiden)

Sara Al Robaye

Sara Al Robaye

Promotie en acquisitie

(Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden)