Leesgroep Recht en Literatuur Leiden

Samen lezen

Geïnspireerd door de lezingen, starten enkele betrokken studenten uit verschillende disciplines een leesgroep rondom de literaire werken die in de aankomende lezingenreeks aan bod komen. De studenten zijn voornemens deze leesgroep op termijn het karakter van een studievereniging te geven. Deze vereniging zal in de geest van prof. Nieuwenhuis de studie van ‘recht en literatuur’ bevorderen en hoopt studenten aan te zetten tot lezen. De leesgroep is in het collegejaar 2017/2018 van start gegaan.

Aanmelden voor de leesgroepen

De leesgroepen vinden in de regel maandelijks plaats op donderdagavond van 19:15-20.45 uur. In totaal zijn er maximaal drie leesgroepen met ieder minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers. Op het inschrijfformulier is het mogelijk om een voorkeur op te geven voor de verschillende data. Je meldt jezelf dus aan voor slechts één leesgroep. Bij teveel of te weinig deelnemers kunnen we de leesgroepen samenvoegen of  splitsen. Aan de leesgroepen kunnen in totaal 36 mensen deelnemen. Om anderen niet teleur te hoeven stellen verzoeken wij om je enkel aan te melden indien je verwacht structureel bij de leesgroep aanwezig te kunnen zijn.

Klik hier om jezelf aan te melden voor de leesgroep. Het bestuur van de leesgroepen neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Contact opnemen met het bestuur van de leesgroepen

Het bestuur van de leesgroepen is bereikbaar via het volgende e-mailadres: leesgroepen@rechtenliteratuur.nl

Organisatie

Nathalie Schnabl

Nathalie Schnabl

Voorzitter

(Masterstudente Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden)

Marieke Mohaboe

Marieke Mohaboe

Secretaris

(Masterstudente Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden)

Gideon de Jong

Gideon de Jong

Penningmeester

(Bachelorstudent Klassieke talen Universiteit Leiden)

Sara Al Robaye

Sara Al Robaye

Promotie en acquisitie

(Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden)